Newsletter

Pozostałe artykuły:

Program Słoneczna Gmina

Zielone Ciepło zostało partnerem programu Słoneczna Gmina. Mieszkańcy gmin które przystąpią do programu mogą liczyć m.in na rabat na
czytaj dalej >>

Sugestie co do szczegółowych warunków zamówienia publicznego

Oczyszczalnie przydomowe Czym  należy kierować się przy wyborze konkretnego systemu oczyszczania ścieków?  1. Kosztami
czytaj dalej >>

Oczyszczanie ścieków – raport NIK

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji opóźnia się. Istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie
czytaj dalej >>

Porównanie oczyszczalni przydomowych

Poniżej przedstawiamy porównanie oczyszczalni biologicznych typu NV z konkurencyjną technologią oczyszczalni biologicznych z
czytaj dalej >>

Porównanie oczyszczalni zbiorczych

RÓŻNICE TECHNOLOGICZNE założenie 500m3/d OCZYSZCZALNIA TYPU „HNV" OCZYSZCZALNIA
czytaj dalej >>

Jakie systemy oczyszczania ścieków i dlaczego?

Ziemię w 3/4 pokrywają oceany jednak wbrew pozorom zasoby wody słodkiej nie są nieograniczone, wręcz przeciwnie obserwujemy zjawisko stałego
czytaj dalej >>

Porównanie oczyszczalni przydomowych

Poniżej przedstawiamy porównanie oczyszczalni biologicznych typu NV z konkurencyjną technologią oczyszczalni biologicznych z osadnikiem gnilnym. Porównania dokonał niezależny specjalista ds. gospodarki ściekowej, ekonomista p. Juliusz Sumorok

 

Oczyszczalnie „ NV"

 

Oczyszczalnie wielokomorowe z osadnikiem gnilnym

1. Osadnik Imhoffa, innowacyjne kanadyjskie rozwiązanie osadnika zintegrowanego (zespolonego), dwukomorowego z środkową komorą napowietrzania. Dzięki temu oczyszczalnia NV nie wymaga osadnika gnilnego, co znacznie zmniejsza gabaryty oczyszczalni.

W Polsce „TRAIDENIS-POL" jest jedyną firmą oferującą tego typu technologię w przydomowym biologicznym oczyszczaniu ścieków.

1. Oczyszczalnia biologiczna poprzedzana jest osadnikiem gnilnym, ponieważ ściek musi przejść wstępnie proces mineralizacji. Następnie podczyszczony ściek w warunkach beztlenowych, trafia do drugiego zbiornika z reaktorem biologicznym, którym jest tylko złoże biologiczne. Niestety aby osiągnąć wysoki stopień oczyszczania, ściek musi przebywać w oczyszczalni co najmniej 2-3 doby. Odbywa się to kosztem zwiększenia gabarytów całej oczyszczalni oraz nakładów finansowych takiej inwestycji. Może też powodować uciążliwości zapachowe.

2. Zastosowanie technologii zanurzonego złoża biologicznego z niskoobciążonym osadem czynnym powoduje znacznie szybszy rozkład ścieku i jego krótszy czas przebywania w oczyszczalni. Wszystkie elementy oczyszczalni są stałe, nie ma części ruchomych ani zużywających się w trakcie eksploatacji elementów urządzenia co wpływa na jej długą trwałość.

2. Oczyszczalnie, w których zastosowano ruchome i zraszane złoże biologiczne, wymagają stałej kontroli przez użytkownika oraz okresowych napraw bądź wymiany elementów eksploatacyjnych.

3. Dzięki w/w technologii, oczyszczalnia NV jest odporna na nierównomierny dopływ ścieku, zarówno przy minimalnym jak i maksymalnym dopływie ścieku (ładunku zanieczyszczeń) - stopień oczyszczania jest równie wysoki. Złoże biologiczne zabezpiecza osad czynny przed wymywaniem oraz w czasie braku dopływu ścieku do oczyszczalni podtrzymuje osad w pełnej gotowości do prawidłowego działania.

3. Urządzenia oczyszczające ściek na bazie samego złoża biologicznego są mało odporne na wysokie stężenie zanieczyszczeń. Samo złoże biologiczne nie jest w stanie poradzić sobie z dużym dopływem (ładunkiem) zanieczyszczeń, doprowadza do zachwiania równowagi pracy oczyszczalni.

 

 

4. Zastosowanie opcjonalnie worka (erliftu) w oczyszczalni NV zmniejsza czas okresowych przeglądów i nie wymaga serwisu wykwalifikowanych  osób oraz wypompowywania nadmiaru osadu za pomocą wozu asenizacyjnego. Osad przecedzony przez worek można kompostować i wykorzystać jako nawóz.

4. Każda oczyszczalnia biologiczna wymaga 2 razy w roku wypompowania osadu nadmiernego zarówno z reaktora biologicznego, jak i osadnika gnilnego co stanowi dodatkowy kłopot oraz zwiększa koszt eksploatacji

5. Oczyszczalnia NV nie wymaga dodatkowych pożywek mikroorganizmów, które uszlachetniają osad czynny. Cały proces biologiczny zachodzi samoistnie.

5. Technologia samego zraszanego złoża  powoduje wciąż jego osłabianie poprzez zawarte w ściekach różnego rodzaju detergenty używane w gospodarstwie domowym. Ponadto złoże bywa wypłukiwane. Aby utrzymać efektywność oczyszczania ścieku należy opcjonalnie montować dozowniki z koagulantami zbijającymi azot i fosfor co komplikuje cały proces technologiczny a zarazem zwiększa koszt oczyszczalni.

6. Niewielka waga oraz gabaryty oczyszczalni sprawiają, że montaż urządzenia jest bardzo prosty i nie wymaga specjalnych umiejętności ze strony montera. Długa żywotność urządzenia (laminat, czyli żywica wzmocniona włóknem szklanym) jest potwierdzana 10-letnią gwarancją, która obowiązuje nawet przy montażu we własnym zakresie.

6. Oczyszczalnia z osadnikiem gnilnym wymaga 4-krotnie większego pola posadowienia. Montaż urządzenia musi odbywać się zazwyczaj przez wyszkoloną ekipę monterską bądź pod nadzorem wykwalifikowanej osoby. W innym przypadku producent danej oczyszczalni nie udziela gwarancji.

7. Dolny korpus zbiornika wykonany jest w kształcie stożka. Dzięki temu siła wyporu (wód gruntowych) działa w sposób nieznaczny na możliwość wyparcia zbiornika z posadowionego miejsca. Dużą zaletą oczyszczalni biologicznej NV jest możliwość montowania jej na terenie, gdzie występują wysokie poziomy wody gruntowej.

7. Kształty zbiorników są pionowe z płaskim dnem, co zwiększa ryzyko podatności na siły wyporu przez wody gruntowe. Przy wysokich wodach gruntowych bezwzględnie należy wylać płytę denną i kotwiczyć zbiornik.

8. Jedynym zewnętrznym elementem mechanicznym wchodzącym w skład zestawu  jest dmuchawa tłocząca powietrze do oczyszczalni o stałej mocy przypisanej dla danego typu NV. Brak skomplikowanej automatyki zapewnia stałą i bezawaryjną pracę oczyszczalni oraz wpływa na niskie zużycie prądu.

8. Producent przydomowych oczyszczalni biologicznych montuje skomplikowaną automatykę napowietrzającą ściek, która wymaga stałej kontroli oraz regulacji również przez użytkownika, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia awaryjności i nieprawidłowego działania urządzenia.

9. Możliwość posadowienia zbiornika do głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu oraz obsypanie go ciężkim gruntem bez dodatkowych zabezpieczeń, tj. tworzenie skorupy betonowej.

9. Tego typu urządzenia oczyszczające ściek ze względu na swój kształt i gabaryty, wymaga specyficznych zabezpieczeń przy zagłębieniu powyżej 0,6 m co stanowi znaczny problem w trakcie montażu takiej oczyszczalni.

To porównanie chyba najlepiej oddaje unikalne cechy oczyszczalni typoszeregu NV, trzeba dodać, że moc zainstalowanej dmuchawy nie przekracza 40 wat, stąd bierze się tak niskie zużycie energii.

Zadaj pytanie