Newsletter

Pozostałe artykuły:

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków TYP NV

Projektujemy i montujemy pełnobiologiczne oczyszczalnie ścieków zarówno dla małych pojedynczych gospodarstw jak i dużych osiedli,
czytaj dalej >>

Kompaktowe oczyszczalnie biologiczne typu HNV dla osiedli od 30 do 10.000 mieszkańców

Oczyszczalnie ścieków typu HNV produkowane są w zakresie od 30 do 10000 RLM. Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z żywic wzmocnionych
czytaj dalej >>

Przepompownie ścieków / korpusy przepompowni

Przepompownia ścieków jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Jej zadaniem jest podniesienie słupa ścieków do takiej wysokości aby
czytaj dalej >>

Zbiorniki wodne / przeciwpożarowe typu GRP

  "UAB TRAIDENIS" jest producentem zbiorników poliestrowych na szambo/wodnych/przeciwpożarowych. Służą one do gromadzenia wody i
czytaj dalej >>

Separatory substancji ropopochodnych typu NGP i NGP-S

  Separatory produktów naftowych służące do oczyszczenia wody powierzchniowej produkowane i montowane są w dwóch typach: NGP i
czytaj dalej >>

Kompaktowe oczyszczalnie biologiczne typu HNV dla osiedli od 30 do 10.000 mieszkańców

Oczyszczalnie ścieków typu HNV produkowane są w zakresie od 30 do 10000 RLM. Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z żywic wzmocnionych włóknem szklanym. Dzięki temu lekkie i łatwe w transporcie zbiorniki posiadają wysoką wytrzymałość na działania substancji chemicznych.

Oczyszczalnia składa się z kilku (nawet  kilkunastu) osobnych elementów. W jej skład wchodzi:

  • krata ręczna lub automatyczna,
  • piaskownik napowietrzany,
  • osadnik wstępny,
  • zbiornik główny oczyszczalni (ze stopniem biologicznym i osadnikiem wtórnym),
  • zbiornik osadu nadmiernego,
  • studzienka pomiarowo - kontrolna.

W razie konieczności zastosować można kolejne urządzenia jak np. separator (łapacz) tłuszczu, zbiornik wyrównawczy itp.

Kompaktowa zabudowa elementów oczyszczalni pozwala na jej równoległą rozbudowę co umożliwia zwiększanie zdolności przyjmowania ścieków. Wszystkie w/w elementy oczyszczalni typu HNV znajdują się w lekkich poliestrowych zbiornikach. Każde urządzenie charakteryzuje się brakiem ruchomych części co zwiększa skuteczność i trwałość ich działania.

Urządzenia o wydajności powyżej 25 m3/d są montowane z odzielnym osadnikiem wtórnym.

 

 


Ze względu na budowę bioreaktora oczyszczalni biologicznych typu HNV dzielimy je na dwie grupy:

Biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją typu HNV-P

Oczyszczalnia HNV-P

Oczyszczalnia ta składa się osadnika wstępnego, komory napowietrzanej I, komory napowietrzanej II - nitryfikującej i osadnika wtórnego (z wkładami lamellowymi). Wszystkie te elementy znajdują się w jednym korpusie oczyszczalni.

Ścieki dopływają do osadnika wstępnego, gdzie zatrzymywane są przez 2 godziny. Następnie napowietrzone ścieki poddawane są biologicznemu oczyszczaniu metodą osadu czynnego w komorze pierwszej, oraz drugiej (z zanurzonym złożem biologicznym). Po przepływie ścieków przez reaktor biologiczny płyną one do osadnika wtórnego wyposażonego we wkłady lamelowe, a następnie do odbiornika. Oczyszczalnia zapewnia pełną eliminację organicznych związków węgla BZT5 oraz częściową eliminację związków biogennych.

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją typu HNV-N

Oczyszczalnia HNV-N

Układ oczyszczania musi być dodatkowo wyposażony w kratę (pompę rozdrabniającą) i piaskownik, a w razie potrzeby także w separator tłuszczu. Następnie ścieki dopływają do komory beztlenowej, gdzie poddawane są napowietrzaniu w kontakcie z osadem czynnym. Następnie ścieki płyną do osadnika wtórnego, w którym część osadu pompowana jest do zbiornika, a pozostała część osadu zostaje wprowadzona ponownie do obiegu w bioreaktorze. Oczyszczalnia typu HNV-N osiąga najwyższy poziom oczyszczania ścieków.

 

Przykładowe schematy technologiczne oraz rozłożenie poszczególnych segmentów

  • wydajność 500 m3/d

Schematy technologiczne 1

OPIS URZĄDZEŃ: (1) Kraty mechaniczne MEVA (2) Ręczne kraty (3) Piaskownik (4) Separator piasku (5) Wstępny osadnik (6) Komora z przedłużonym napowietrzaniem (7) Wtórny osadnik (8) Studnia rozdzielcza (9) Studnia kontroli przepływu (10) Studzienka kontrolna (11) Zagęszczacz osadu (12) Dmuchawa (13) Zbiornik wyrównujący przypływ

 

  • wydajność 150 m3/d 

Schematy technologiczne 2

OPIS URZĄDZEŃ: (1) Kraty mechaniczne MEVA (2) Ręczne kraty (3) Piaskownik (4) Separator piasku (5) Studnia rozdzielcza (6) Komora z przedłużonym napowietrzaniem (7) Wtórny osadnik (8) Studnia kontrolna (9) Zagęszczacz osadu (10) Dmuchawa  

 

Parametry technologiczne

Parametry technologiczne

Modułowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu HNV

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

OPIS URZĄDZEŃ MODUŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU HNV: (1) Kraty mechaniczne MEVA (2) Ręczne kraty (3) Piaskownik (4) Separator piasku (5) Wstępny osadnik (6) Komora z przedłużonym napowietrzaniem (7) Wtórny osadnik (8) Studnia rozdzielcza (9) Studnia kontroli przepływu (10) Studzienka kontrolna (11) Zagęszczacz osadu (12) Dmuchawa (13) Zbiornik wyrównujący przypływ

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Modułowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu HNV-P z nitryfikacją

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Modułowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu HNV-N z nitryfikacją i denitryfikacją

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zadaj pytanie