Newsletter

Energia elektryczna pozyskiwana ze źródeł alternatywnych

prad_z_naturySejm przegłosował ustawę o odnawialnych źródłach energii. Wbrew stanowisku rządu i PO, posłowie sensacyjnie zagłosowali za większym wsparciem dla prosumentów w ramach systemu taryf gwarantowanych, którego przyjęcie jako wniosek mniejszości zgłosił poseł PSL Artur Bramora.

Wcześniej poprawki posła Bramory negatywnie zaopiniowała procedująca ustawę o OZE komisja ds. energetyki i surowców energetycznych.

Dzisiaj Sejm uchwalił długooczekiwaną ustawę o odnawialnych źródłach energii. Za głosowało 238 posłów, przeciwko 167, a 36 wstrzymało się od głosu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli jednak – wbrew stanowisku rządu oraz Platformy Obywatelskiej – poprawkę do ustawy o OZE przygotowaną przez posła PSL Artura Bramorę, dającą szansę na rozwój obywatelskiej energetyki i zwiększającą zyski z produkcji energii w małych, domowych elektrowniach OZE. 

W dzisiejszym głosowaniu prosumencką poprawkę posła Bramory poparło 220 posłów, przeciw było 218, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Przegłosowanie poprawki prosumenckiej było możliwe, ponieważ za jej przyjęciem zagłosowała większa część klubu PSL - wbrew swojemu szefowi Januszowi Piechocińskiemu. Szef PSL stoi na czele resortu, który przygotowując projekt ustawy o OZE, konsekwentnie sprzeciwiał się przyznaniu większego wsparcia dla energetyki prosumenckiej. Przyjęcie lepszych warunków dla prosumentów forsował natomiast drugi z liderów PSL Waldemar Pawlak.

Poprawki posła Bramory mają na celu wprowadzenie dla mikroinstalacji OZE o mocy odpowiednio do 3 i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej w nich energii. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej instalacji przez 15 lat od momentu jej uruchomienia.

Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):

  1. hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;
  2. energia wiatru – 0,75 zł za 1 kWh;
  3. energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW): 

  1. biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh.;
  2. biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;
  3. biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
  4. hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;
  5. energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh;
  6. energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh

Po otrzymaniu ustawy o OZE uchwalonej dzisiaj przez Sejm Marszałek Senatu skieruje ją do odpowiednich komisji, które mają w terminie nie dłuższym niż 18 dni przeanalizować ją i opracować projekt stanowiska Senatu w sprawie ustawy.

Następnie, na posiedzeniu Senatu odbędzie się głosowanie, a w jego efekcie Senat podejmie uchwałę. Może ona zawierać wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian i wtedy jest przekazywana Prezydentowi do podpisu, albo też wniosek o jej odrzucenie w całości lub wprowadzenie poprawek. Wówczas ustawa jest przekazywana ponownie do Sejmu.

Senat ma na przyjęcie uchwały 30 dni. Jeśli w tym terminie nie zdecyduje o ewentualnych poprawkach, bądź o odrzuceniu ustawy, uznaje się ją za przyjętą w treści proponowanej przez Sejm.

Natomiast w przypadku poprawek Senatu Sejm może je odrzucić bezwzględną większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż suma „przeciw” i „wstrzymujących się”), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli nie będzie takiej większości, ostateczny tekst ustawy będzie zawierał treść uwzględniającą poprawki Senatu. 

Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni. Ustawa wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Ustaw i po upłynięciu okresu vacatio legis. 

gramwzielone.pl

 

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz obrazek w rozmiarze oryginalnym tutaj.

Zobacz załączone materiały:

Zadaj pytanie